(Vui lòng nhấp vào ô kiểm tra robot)
ĐĂNG NHẬP HỦY

Nhân viên gửi các thực tế vui (fun fact) trên mini-web kỷ niệm 20 năm của công ty. Ưu tiên các fun fact liên quan đến NSP và trong ngành, yêu cầu có hình minh họa (chấp nhận mọi hình thức như tự chụp, sưu tầm, vẽ tay…) Mỗi nhân viên được gửi tối đa năm (05) fun fact.

(Đăng nhập để xem chi tiết)